Recycling


Op onze site te Genk worden alle containers afkomstig van eigen werven enerzijds, of van ophalingen bij bedrijven en particulieren anderzijds, zorgvuldig uitgesorteerd zodat er zoveel mogelijk afval kan gerecycleerd worden tot nieuwe grondstoffen.

Tevens bestaat er de mogelijkheid dat afval van andere aannemers rechtstreeks op onze site wordt aangeleverd.

U kan vrijblijvend contact met ons opnemen om de stortprijzen te verkrijgen.

Contacteer Ons